Bruno Fragoso

Top schilder

Privacy-beleid | AVG

Privacy beleid
Bruno Fragoso | schilder respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u hem verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hij gebruikt uw gegevens om de offertes en informatieaanvragen te kunnen verwerken.

Bruno Fragoso | schilder zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken  en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw opdracht. Ook door hem ingeschakelde derden (zoals de genoemde vaklui, maar ook zijn administrateur) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Hij waardert het vertrouwen dat u in hem stelt en hij zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Met foto's van schilderwerk of overige werkzaamheden aan uw woning, werkruimte of welke ruimte dan ook zal steeds zorgvuldig worden omgegaan.
Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacybeleid van van Bruno Fragoso | schilder kunt u een email sturen aan bruno@top-schilder.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bruno Fragoso | schilder bewaart uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer lokaal op zijn computer zodra u deze gegevens verstrekt ten behoeve van het uitbrengen van een prijsopgave en wanneer u deze gegevens per email of het contactformulier op deze website deelt worden deze ook in het mailprogramma bewaart. Uw telefoonnummer slaat hij mogelijk op in zijn telefoon.

Als u besluit niet in te gaan op de offerte worden uw gegevens op uw verzoek uit de telefoon en mail gewist. Uw naam- en adresgegevens worden volgens de geldende bewaartermijnen van de Belastingdienst nog wel in de administratie bewaard ten behoeve van de kilometerregistratie.

Als u Bruno Fragoso opdracht geeft om werk voor u uit te voeren zullen uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres) bovendien worden opgeslagen in het
boekhoudprogramma (thans Snelstart) en een kopie van de gestuurde factuur in de cloud, op Google Drive. Toegang tot deze programma’s zal alleen worden gedeeld met de eigen administrateur/boekhouder. Op uw verzoek wordt ook dan uw telefoonnummer gewist.

Mogelijk wordt uw adres gedeeld met overige vaklui die betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht, doch onder geen beding worden uw gegevens verder met anderen gedeeld dan de eigen boekhouder/administrateur en – indien en zover als Bruno Fragoso daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld - enig wettelijk gezag (zoals de Belastingdienst) of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Foto's van schilderwerk of overige werkzaamheden aan uw woning, werkruimte of welke ruimte dan ook zullen alleen ter promotie van Bruno Fragoso's werk dienen en alleen dusdanige wijze worden gedeeld dat het uit de foto niet op te maken is welke klant dit betreft

Uw referenties worden met naam en woonplaats gedeeld, tenzij u hier bezwaar tegen maakt